Методот Калциум İonophore

ВО НЕУСПЕШНА РЕПРОДУКТИВА НАЈ ЕФЕКТИВНИОТ МЕТОД

Во врска со неуспехот на нарушените сперми Активирање на Јајцата со Методот Калциум İonophore

За да се оплоди јајцето од спермот, спермот треба да ја премине надворешната мембрана на јајцето и генетскиот материјал треба внатре да го остави. Спермата, продира со помош на одредени ензими кои се наоѓаат во делот acrosome и со растворање на надворешната мембрана на јајцето помогнува да ја премине мембраната на јајцето. Така, оплодувањето на јајцето кои се потребни за активација се стимулирани. Зголемувањето на количината на калциумот во јајцата е најважниот процес за јајцата да станат активни. Како резултат на овој процес спермата влегува во јајцето и ќе биде обезбедено оплодување на јајцето.

Од извршените студии со активирање на јајцата се докажа дека спермата имаат важна улога. Кај пациенитет кои имаат сериозни проблеми со спермата (број, движење и структурни нарушувања), особено во случаите на Globozoospermia (немање на acrosome структура на главата на спермата), во ваквите случаи каде се применува процесот ICSI (microinjection) може да се сретне од 20 до 30% неоплодување на јајцата. Во ваквите случаи е утврдено дека во спермата ДНК фрагментацијата (дезинтеграција) е поголема. Оваа ситуација доведува до намалување на степенот на оплодување. Покрај тоа, кај применетиот 1-5% ICSI циклус не се гледа оплодување на ниедно јајце. Со цел да се спречи ова ситуација позната како вкупно неуспешно оплодување се користат различни методи. Една од тие методи е калциум ionophore, по ICSI (microinjection) со зголемување на калциумот во клетката се обезбедува активирање на јајцето.

Спермата која ќе обезбеди оплодување по лепење на ооцитот, мембраната лачи ооцил кој има растворувачки фактор. Вака се овозможува транзицијата на калциумовите јони и исто така ќе се активираат ооците. На ист начин фосфолипаза наречен PLC зета фактор е специфичен за спермата, кој што со активирање на калциумот внатре во клетката е друга супстанца што ќе овозможи активизација на ооцитите и расцепување на ооцит мејозата. Кај пациентите со Globozoospermia во осуство на acrosomal делот и активирачкиот фактор ооцитот со користење на калциум ionophore се активизира трансферот на калциумот. Така се овозможува активирањето на ооцитот.

Калциум ionophore во ембрион култура рутински го нема. Со посебна техника се додава културната средина со што се овозможува активирање на јајцата. По извршените научни истражување степенот на оплодувањето на хемиско активирање на јајцата се покачува од 20,6% до 46,7%, а степенот на бременоста од 13/9 до 27.7 и се зголемува квалитетот на ембрионот. (Montag со дрг.). И покрај фактите дека се работи на нарушени сперми и јајца, имаме значителен пораст на бременост и новороденчиња.

Во нашиот центар кај пациентите во случаи кога нема оплодување или во случај да оплодувањето закаснува, со користење на методот Калциум ionophore имаме достигнати значително успеси и зголемување во бројот на оплодување, бременоста и новороденчиња.