НАША ЕКИПА

Ембриолог Сетенај Акгул

Родена 1979 година во Кајсери. Студиите ги заврши 2003 година при Катедра за Биологија – Факултет за Науки - Универзитет Османгази. 2005 година се здоби со Сертификат за Квалификација на Вештачко (Епидурално) Оплодување.

Член е на Зддружение за Клиничка Ембирологија и Здружение за Помошна Репродуктивна Терапија. Вклучувајќи домашни и странски учествува во конгресите на ALPHA, ESHRE и ASRM. Од 2003 година па до ден денес работи во Клинички Центар за Вештачко (Епидурална) Оплодување Centrum