ГЕНЕТСКИ ИМПЛЕМЕНТАЦИИ

Генетска дијагноза Preimplantation (PGD)

PGD (Preimplantation Genetic Diagnosis) (Genetic Monitoring of Embryo): A blastomer (cell) of a 8-cell embryo can be taken and biopsy can be performed and chromosome structure and some gene defects of the embryo can be determined before implanting in the womb.

Recently, in parallel with the development in the gene technologies, these techniques, which were used restrictedly only in research centers, can be used more commonly and practically. Although the area develops quite rapidly, it should be applied to a limited number of patients at the clinic (risk of inherited disorder based on gender- muscle dystrophies, hemophilia etc. translocations, chromosome count disorders, some known gene defects, etc.)

 

Компаративна Геномска хибридизација (CGH) Метод Array

Пациентите кои доаѓаат во центарот за вештачко (епидурално) оплодување, по примена на лекувањето со лекови се собираат јајцата на мајката. Во лабораториска средина со спермот на машкото се извршува процесот microinjection и со оплодување се овозможува растење и развивање. Во 3-от ден на развојот, од ембрионите со 6,7 и 8 клетки под микроскоп со помош на ласер со неколку удари се отвараат дупчиња од каде се зема клетка. Овој извршен процес кога се извршува со искусни лица и добро опремена екипа нема оштетување на ембрионот.

Секоја одземена клетка од ембрионот се испитуваа со методот Компаративна Геномска Хибридизација (CGH) со база Microarray.