Со специјалната техника IMSI до повеќе успешни резултати кај мажите со неплодност

Со специјалната техника IMSI до повеќе успешни резултати кај мажите со неплодност

Microinjection (ICSI), е метода која директно со инјектирање на оплодените јајца кои сперми не се способни за оплодување на нормален пат. Овие процеси се извршуваат преку специјалната опрема на микроскоп наречен micromanipulator кој врши зголемување од 200 до 400 пати. Тука, секоја земена сперма од машкото се инјектира во секоја земено јајце од жената. Microinjection е развиен метода кој особено се користи кај пациенти за лекување со тешки машки фактори. Се врши со избор на спермите со нормално движење и форма (морфологија). Сепак зголемувањет од 200 до 400 пати, не ја дава можноста за оплодување на јајцето од спермот, развојот на добиениот ембрион и идентификација на аномалијата која е значајна на бременост.

Наблудиваните бојани сперми за дијагностичка проценка на морфолигјата за microinjection не може да се користење селективно; Постапката на microinjection за зголемувањето од 200 до 400 пати, не ја дава можноста за да се избере сосема нормална сперма.

Во областа на помошни репродуктивни техники нај развиената е IMSI. Со техниката IMSI (Microinjectio Високо Зголемување на микроскопски сперми) користење на mikromaniplat кој е формиран од високо зголемени објективи и специјални визуелни системни, спермата може да се зголеми до 8050 пати и може да се врши на високо ниво морфолошка анализа на спермата. Ова анализа не им наштетува на живите сперми.

Со зголемување на спермите од 1380 до 8050 лесно може да се идентификуваат и да се видаат субклеточните структури и аномалијата на вратот Во процесот на microinjection со методот IMSI, користејќи избрана нормална сперма или блиско до нормалната сперма може да се достигне успехот од 25 до 40%.

Така, со методот IMSI, се добива по квалитетен ембрион и се избира сперма со неоштетена ДНК. Се намалува бројот на спонтани абортуси и пораѓање на новороденчиња со генетски аномалии.

Спермите со оштетената ДНК, бидејќи со просејување по природен пат не може да се обединети со јајцето, на сите пациенит кои се подложени на microinjection во нашиот Клинички Центар за Вештачко (Епидурално) Оплодување без доплата ја користат IMSI техниката со која се трансферираат здрави ембриони.