Лапароскопски процедури

Што е Лапароскопија?

Лапароскопија, е процес за испитување на стомашната празнина која се извршува со анестезија користејќи оптички стредста преку отворено мало дупче во ѕидот на стомакот. Како што може да се разбере и од описот гледајќи во внатрешноста на стомакот нуди можност за дијагнозирање. Обично се користи за дијагностички цели, особено кај жените со болки во стомакот по тестовите за неплодност уште во првата фаза, а во втората фаза кај жените со историја на пелвична инфекции. Како многу гинеколошки проблеми како што се ендометриоза, неоплазми во матката (uteri leiomyomas), цисти во јајниците, атхезии во стомакот и ектопична бременост така на лекарот му се дава шанса за дијагностика и лекување. Една од главните предности на лапароскопија е кратко времетраење на хоспитализација и пациентот, кој во рок од неколку дена се враќа во нормален живот

Центарот и нашиот тим и во Лапароскпија и во Хистероскопија се со високо искуство

 

Видео