Емре Г. Пабучџу

Емре Г. Пабучџу

Роден во Анкара 1981 година

 

1998 година заврши при TED Колеџот Анкара и истата година ги започна студиите при Медицинкси Факултет – Универзитет Анкара.

 

2004 година дипломира при Медицинскиот Факултет и 2005 година почна да работи како асистент при Акушерство и Одделение за Породилница Медицински Факултет – Универзитет Анкара  

 

2010 година ја доби титулата Акушерски Специјалист

 

 

Од 2010 до 2011 година при Војната Болница во Гирне работи како Акушерски Специјалист.

 

Од 2011 до 2013 година работи во Државната Породилна Болница Караман 

 

Од 2007 година при Клинички Центар за Вештачко (Епидурална) Оплодување Centrum работи во одделението за односи со пациенти како координатор.

 

 

Има голем број на национални и меѓународни академски написи.