ПРИМА ВИЗИЈА (НАБЛДУДУВАЊЕ НА ЕМБРИОН)

Ембрионите и дење и ноќе се под наблудување…

EmbryoScope, Динамично Следење на Ембрион: Системот за следење организиран ембрион е развиен врз основа на забрзано техничко снимање за подобрување на лекувањето ИВФ. Овој систем околу 7 години истражување за прв пат 2009 година почна да се користи во Европа.

Врз забрзано техничко снимање EmbryoScope во инкубаторот е поставена камера која ни овозможува следење на ембрионот од моментот на трансфер се до оплодувањето.
embryoscope 

Бидејќи со овој систем ембрионите се снимаат во секоја временска зона нас ни помага лесно да ги следеме сите фази на развој. Ембрионите без да се изложат на надворешна средина, ние сме во состојба да го следиме развојот во сопствена средина.Најважен елемент во развојот на ембрионот е фазата на клеточната делба, така што можеме да знаме во кој час се дели што ќе ни овозможи да се ибере најздравиот ембрион и како резултат на сетот тоа најздравиот ембрион ќе се трансферира на мајката што е можно да ги зголеми шансите за бременост.


embryoscope1 

EmbryoScope многу се корисит во Европа и Америка, веќе и кај нас со следење на ембрионите на пациентите во секој момент може да се избере најздравиот. Со Системот EmbryoScope и Динамично Следење на Ембриони се обезбедува безбедна и контролирана околина која овозможува со еден пат да се наблудуваат 72 парчиња ембриони. Од извршените наблудувања со 4-димензионални техники на специјалистите им се нуди да ја оценат можноста за обезбедување на потребните процеси и времето, а во иднина за да се оцени ембрионот им се дава можност да се развијат нови уникатни параметри.

Обој процец успешно се применува во нашата клиника.