НАША ЕКИПА

Д-р Гокхан Киртунч – специјалист

Роден 02.03.1964 год. во Анкара, основно и средно училиште заврши во истиот град. Во 1982 година ги започна студиите при Факултетот Војна Медицина Гулхане, во 1988 година заврши како Медицински поручник. Потоа во рок од 1 година во Хајдар Едукативна Болница Истанбул работи како лекар пратикант. Помеѓу 1989 и 1991 година во рок од 2 години во провинцијата Олту на град Ерзурум
296-ти Пешадиски Баталјон работи како лекар од општа пракса. 1991 година при Клиниката за Анестезионолгија и Реанимација на Академијата за Војна Медицина Гулхане ја започува специјализацита. Специјализацијата ја завршува во 1995 година, при тоа како Анестезиолог работи во Војната Болница Баликесир. 2002 година за работа се префрлува во Војната Болница Област Анкара, тука работи како клинички директор на Анестезија. Месец Август 2007 година ја заврши задолжителната служва во Турски Воени Сили и се пензионира како Медицински Полковник. Лекарот од кога се пензионира 2007 година па до ден денес во нашата клиника работи како Анестезиолог. Женет и татко на едно дете.